Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności

Katarzyna Czernek

Abstrakt


Celem opracowania jest ukazanie konieczności poznania i zrozumienia lokalnego dziedzictwa kulturowego po to, by móc rozwijać oparty na nim produkt turystyczny bez antagonizowania miejscowej społeczności i z poszanowaniem jej tradycji. W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw turystycznych na terenie miasta Wisła. Wykazano, że brak znajomości lokalnego dziedzictwa kulturowego przez część przedsiębiorców rozpoczynających działalność turystyczną w Wiśle (zwłaszcza pochodzących z zewnątrz) powoduje, iż stosowane przez nich działania promocyjne nie zawsze są w pełni zgodne z tożsamością jednostki terytorialnej, co może utrudniać budowanie pozytywnej atmosfery w lokalnej społeczności, a nawet prowadzić do konfliktów. Egzemplifikacji takiej sytuacji dokonano przez przedstawienie działań promocyjnych podjętych przez właścicielkę jednej z wiślańskich restauracji oraz sposobu postrzegania tych działań przez lokalnych przedsiębiorców turystycznych. Promocja restauracji polegała na udziale w ogólnopolskim programie kulinarnym w którym wykorzystano elementy dziedzictwa kulturowego sąsiedniej gminy – Istebnej, a nie Wisły. Spotkało się to z dużą krytyką ze strony części wiślańskiej społeczności. 


Słowa kluczowe


marketing terytorialny; tożsamość miejsca; dziedzictwo kulturowe; relacje; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G. J., 1992, Whose history, whose heritage? Management means choice, [w:] Managing tourism in historic cities, International Cultural Center, Kraków

Czernek K., 2012, Motywy i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie, „Folia Turistica”, nr 26, Kraków, s. 5-23

Czernek K., 2013, Organizacje partnerskie na jednym obszarze turystycznym – problemy i wyzwania, „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, rok LXXV – zeszyt 2, s. 201-215

Czernek K., 2016, Zastosowanie analizy sieci społecznych do identyfikacji przywództwa w strukturach partnerskich – przykład „Wiślańskiej Organizacji Turystycznej” [w:] Trendy w Turystyce, E. Biernat, E. Dziedzic (red.), Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 143-157

Dhanaraj C., Parkhe A., 2006, Orchestrating innovation networks, “Academy of Management Review”, nr 31(3), s. 659-669

Florek M., Augustyn A., 2011, Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place, Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka

Hawison R., 1989, Heritage and interpretation, [w:] D. L. Uzzell (red.), Heritage Interpretation: The Natural and Build Environment, London

Insch A., Florek M., 2008, A great place to live, work and play: Conceptualising place satisfaction in the case of a city's residents, “Journal of place management and development”, nr 1(2), s. 138 - 149

Junghardt R., 2000, ABC promocji miast, gmin i regionów, Fundacja im. Fridricha Eberta, Gliwice

Karczewska M., 2002, Udział społeczności lokalnych w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego wsi jako elementu rozwoju turystyki, „Problemy turystyki i hotelarstwa”, nr 4

Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, WN PWN, Warszawa

Kruczek Z., 2006, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, wyd. IV, Proksenia, Kraków

Kuligowski W., 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, [w:] Stringi w kulturze. Przypadek Koniakowa, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 37– 74

Kuźniar W., 2013, Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing”, nr 10(59), s.444-450

Lemmetyinen A., Go F.M., 2009, The key capabilities required for managing tourism business networks, “Tourism Management”, nr 30, 31-40

MacCannel D., 1973, Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings, “America Journal of Sociology”, nr 79, 589-603

Miles M.B., Huberman A.M., 2000, Analiza danych jakościowych, TRANS HUMANA Białystok

Niezgoda A., 2011, Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej - istota i problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego, nr 75, s. 393-406

Siggelkow N., 2007, Persuasion with case studies, “Academy of Management Journal”, nr 50 (1), s. 20 -24

Silverman D., 2008, Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, Warszawa

Slater J., 2002, Brand Lousiana, Come as you are. Leave different (in) N. Morgan, A. Pritchard, I. R. Pried (red)., Destination branding. Creating the unique destination position, s. 148 - 162, Oxford: Butterworth Heinemann

Szromnik A., 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Töpfer A., Müller R., 1988, Marketing im kommunalen Bereich, „Städtetag”, nr 1

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3300734,restauracja-malinowka-w-wisle-przezywa-kolejne-oblezenie-dzieki-magdzie-gessler-zdjecia,id,t.html?cookie=1, [14.11.2015]

http://player.pl/programy-online/kuchenne-rewolucje-odcinki,114/odcinek-12,S07E12,20209.html [17.03.2015]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Katarzyna Czernek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642