Autor - szczegóły

Warowna, Justyna, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Polska