Autor - szczegóły

Kachniewska, Magdalena, Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska