Nowa Huta na szlakach kulturowych

Jarosław Klaś

Abstrakt


Przez Nową Hutę przebiegają dwadzieścia cztery szlak kulturowe, które obejmują różnorodne dziedzictwo kulturowe wschodniej części Krakowa. Celem artykułu jest zebranie dostępnych podstawowych informacji na temat tych szlaków, ich analiza i dokonanie oceny obecności Nowej Huty na szlakach kulturowych. Zakres artykułu obejmuje: informacje ogóle o szlakach, typologię i tematykę szlaków, identyfikację i opis miejsc na szlakach, oznakowanie w przestrzeni materialnej i wirtualnej szlaków, analizę zarządzających szlakami, statystykę odwiedzających szlaki oraz charakterystykę infrastruktury szlaków. Temat został przeanalizowany na podstawie dostępnej literatury, stron i portali internetowych poświęconych szlakom, badań terenowych (analiza oznakowania szlaków), obserwacji autora oraz rozmowy z przewodnikiem po cysterskich obiektach w Mogile. Wnioski przedstawione w podsumowaniu mogą pomóc w efektywniejszym zarządzaniu szlakami kulturowymi na terenie Nowej Huty, przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności oferty turystycznej tej części Krakowa.


Słowa kluczowe


Nowa Huta; Mogiła; szlak kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszkiewicz M., 2017, Muzeum PRL-u w kontekście potencjału turystycznego Nowej Huty, „Światowid. Rocznik Muzeum PRL-u w Krakowie”, nr 4, s. 151-159

Baran M. (red.), 2015, Forty austriackie w Nowej Hucie, , Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Beiersdorf Z., Komorowski W., 2010, Nowa Huta lat pięćdziesiątych. Dziedzictwo – zagrożenia i perspektywy, [w:] B. Szmygin, J. Haspel (red.), Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, ICOMOS Polska, ICOMOS Deutschland, Krajowy Ośrodek Dokuementacji i Badań Zabytków, Warszawa-Berlin, s. 23–55

Biedrzycka A., Kutylak-Hapanowicz A. (red.), 2007, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Pleszów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł., Góral A. (red.), 2016, Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków

Danilczyk L., Kasprzyk M., 2005, Wartości kulturowe obszaru dzisiejszych dzielnic nowohuckich. Najcenniejsze zespoły i obiekty zabytkowe do roku 1949, [w:] J. Salwiński, L. J. Sibila (red.), Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 39–96

Dubiel E., Gawroński S., Walasz K., 2005, Walory przyrodnicze Nowej Huty, [w:] J. Salwiński, L. J. Sibila (red.), Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 17-38

Gaweł Ł., 2006, Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 7, s. 123-128

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Gaweł Ł., 2011, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 4-18

Gaweł Ł., 2012, Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka kulturowa”, nr 10, s. 31-40

Gaweł Ł., 2013, Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa), „Turystyka Kulturowa”, s. 39-52

Gotfrejów-Tarnogrórska A., 2009, Z dziejów krakowskich ewangelików – lata łuczanowickie, [w:] M. Fryźlewicz (red.), Szkice z dziejów Łuczanowic, Kraków, s. 27-39

Jagło P., 2013, Architektura Nowej Huty, [w:] Ł. Klimek (red.), Nowa Huta 1949+, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 21–28

Jagło P., 2018, Korowód Nowohucki: Niepodległa. Nowa Huta, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków

Juchnowicz S., 2007, Nowa Huta – z doświadczeń warsztatu projektowego, [w:] A. Biedrzycka (red.), Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 25–34

Jurewicz K. (red.), 2010, Budujemy Kościół. Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie, , Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Kasprzycki R., 2010, Rakowice-Czyżyny w latach 1921-1955. Krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej, Księgarnia Akademicka, Kraków

Kędziora A., 2013, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie szlaku kulturowego, „Problemy zarządzania”, t. 11, nr 4, s. 101-112

Klaś J. (red.), 2017, Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków

Klaś J. (red.), Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Kraków

Klaś J., 2016, Nowa Huta jako przykład przestrzeni zaprojektowanej z myślą o mieszkańcach, „Kultura Współczesna”, nr 4 (92), s. 109-122

Klaś J., 2016, Od wsi do miasta. Przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w., „Perspektywy Kultury”, nr 15, s. 171-188

Komorowski W., 2005, Urbanistyka i architektura Nowej Huty 1949–1959, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, s. 189–214

Komorowski W., 2005, Wartości kulturowe Nowej Huty. Urbanistyka i architektura, [w:] J. Salwiński, L. J. Sibila (red.), Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 97–140

Komorowski Waldemar, 2000, Nowa Huta – zabytek socrealizmu, „Krakowska Teka Konserwatorska”, t. 1, s. 63–84

Lempart M, 2011, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Krzesławice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Lempart M., 2006, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Kościelniki, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Lempart M., 2007, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Łuczanowice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Lempart M., 2010, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Wadów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Lempart M., 2012, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Mogiła, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Lempart M., 2013, Nie od razu Nową Hutę zbudowano, [w:] Ł. Klimek (red.), Nowa Huta 1949+, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 9–14

Lempart M., Górski J., 2009, Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Ruszcza i Branice, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków

Łuksik H., Turowicz A., 2001, Twierdza Kraków – znana i nieznana. Przewodnik turystyczny. Cz. 1: Odcinek północno-wschodni od Wisły do Traktu Olkuskiego, Arkadiusz Wingert, Kraków

Miezian M., 2001, Nie od razu Nową Hutę zbudowano, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, Kraków

Miezian M., 2004, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków

Mikos von Rohrscheid A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 17-31

Mikos von Rohrscheidt A., 2009, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji potencjału, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, s. 4-28

Murzyn M. A., 2007, Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian: szanse i wyzwania, [w:] M. A. Murzyn, J. Purchla (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI w. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 139-154

Pucek K. J., 2014, Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki. Przewodnik rowerowy po gminie Zielonki, Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, Kraków

Sibila L. J., 2007, Nowa Huta – architektura i twórcy „miasta idealnego”, [w:] A. Biedrzycka (red.), Nowa Huta – architektura i twórcy miasta idealnego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 35–50

Smaga M., 2012, Lata 60. w Nowej Hucie – urbanistyka, architektura i wnętrza [w:] K. Jurewicz (red.), Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 7–22

Tunbridge J., 2018, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków

Wielgus K., 2002, Rakowice-Czyżyny. Lotnisko Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków

Włodarczyk M., 2012, Modernizm lat 60. Architektura i urbanistyka Nowej Huty, [w:] K. Jurewicz (red.), Nowa przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków, s. 23–55

https://play.google.com [3.02.2017]

www.drewniana.malopolska.pl [3.02.2017]

www.dworymalopolski.pl [3.02.2017]

www.greenways.by/index.php?content&id=101〈=pl [3.02.2017]

www.greenways.by/index.php?content&id=66〈=pl [3.02.2017]

www.hiphuta.wordpress.com /2015/06/05/spacerownik-1-nowohuckie-neony/ [30.01.2017]

www.krakow.pl/aktualnosci/206528,33,komunikat,schrony_beda_wielka_atrakcja_nowej_huty.html [30.01.2017]

www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1177,artykul,trzy_dni_w_krakowie.html [3.02.2017]

www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1220,artykul,sciezkami_jana_pawla_ii.html [3.02.2017]

www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1302,artykul,trasa_nowohucka.html [3.02.2017]

www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1304,artykul,szlak_twierdzy_krakow.html [3.02.2017]

www.krakow.pl/odwiedz_krakow/35902,artykul,krakowski_szlak_techniki.html [17.04.2019]

www.krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22621013,odkrycia-w-bazylice-w-mogile-w-2019-powstanie-tutaj-muzeum.html [27.02.2019]

www.krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24061583,nowy-punkt-spotkan-w-nowej-hucie-zgody-7.html [27.02.2019]

www.malopolskaromanska.pl [3.02.2017]

www.michalowice.malopolska.pl/turystyka/szlaki/szlak-rowerowy-kosciuszkowski [3.02.2017]

www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=183 [2.02.2017]

www.msk.trk.org.pl [27.02.2019]

www.museums.krakow.travel/szlaki/id,7,t,hity-krakowskich-muzeow.html [3.02.2017]

www.nhdworki.republika.pl [3.02.2017]

www.pomoszlak.pl [27.02.2019]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,19.html [3.02.2017]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,33.html [03.02.2017]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,35.html [3.02.2017]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,74.html [3.02.2017]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,88.html [3.02.2017]

www.readingmalopolska.pl/pl/trails,9.html [3.02.2017]

www.solidarnosc.krakow.pl/mss/szlak-nowohucki.html [3.02.2017]

www.spacerowo.whucie.pl [30.01.2017]

www.szlakbursztynowy.pl [3.02.2017]

www.szlak-cysterski.eu [3.02.2017]

www.szlakcysterski.org [3.02.2017]

www.szlaki.sgpm.krakow.pl/category/wojewodztwo/malopolskie/ [3.02.2017]

www.szlakimalopolski.mik.krakow.pl/szlaki/ [3.02.2017]

www.szlakmodernizmu.pl/szlak/trasa/nowa-huta [3.02.2017]

www.szlakmurali.pl [30.01.2017]

www.szlakrenesansu.pl [17.04.2019]

www.szlakromanski.pl [3.02.2017]

www.tarnow.pttk.pl/szlaki_tematyczne/szlak_fwpws/ [3.02.2017]

www.traseo.pl [3.02.2017]

www.trk.org.pl/szlak_plenerowych_rzezb_i_instalacji_nowohuckich.html [27.02.2019]

www.zachod-wschod.pl/szlakjagiellonski/ [3.02.2017]

Rozmowa autora z Andrzejem Brodą – przewodnikiem po cysterskich obiektach w Mogile [19.11.2016 r.].


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Jarosław Klaś


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642