Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce)

Magdalena Stefanik, Marta Kamel

Abstrakt


W artykule zaprezentowano, w jaki sposób można wykreować markowy produkt turystyki kulturowej, wykorzystując narzędzia marketingu mix. Stworzono przykładowy produkt o nazwie Filmowym tropem po Polsce, odnoszący się do popularnej turystyki filmowej, wykorzystując miejsca, które zagrały w filmach inne wcielenia. Na jego podstawie omówiono ponadto zagadnienie marki, segmentu docelowego i sposoby dystrybucji produktu oraz przeprowadzono analizę SWOT.

Słowa kluczowe


markowy produkt turystyczny; turystyka kulturowa; turystyka filmowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań

Fryc-Hyży K., 2009, Filmowy spacerownik po Trójmieście, Biblioteka Gazety Wyborczej, Gdańsk

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, PWE, Warszawa

Kamel M., Stefanik M., 2010, Filmowy szlak zagranicznych plenerów, miejsc i obiektów po Polsce-projekt markowego produktu turystyki kulturowej, praca licencjacka, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF, Poznań

Kazimierczak M. (red.), 2008, W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, AWF, Poznań

Kotler Ph., 2003, Marketing podręcznik europejski, PWE, Warszawa

Kruczek Z., 2006, Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2009, Polska, Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków

Kruczek Z., Walas B., 2004, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków

Mazurkiewicz L., 2002, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno

Panasiuk A., 2006, Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa

Pilarczyk B., Mruk H., (red.), 2006, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa

Stasiak A., (red.), 2009, Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, Łódź

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań

Zdon-Korzeniowska M., 2009, Jak kształtować regionalne produkty turystyczne. Teoria i praktyka, UJ, Kraków

http://sm.fki.pl/Maciej/ekonomia/ANALIZASWOT.htm, z dnia 04.05.2010 r.

http://www.scribid.com/doc/984086/AnalizaSWOT-10-stron, z dnia 04.05.2010 r.

http://ekonom.univ.gda.pl/makro/doc/ŁuczakM.pdf, z dnia 04.05.2010 r.

http://podkarpackiszlakwinnic.pl, z dnia 04.05.2010 r.

http://www.pentor.pl/ppopsychografii.xml, z dnia 04.05.2010 r.

http://www.malbork.pl/pliki/prptdmm.doc, z dnia 04.05.2010 r.


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Stefanik, Marta Kamel


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642