Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych

Anna Maria Kolasińska

Abstrakt


Zmiany we współczesnym świecie związane z rozwojem technologicznym, a także cyfryzacją społeczeństwa, wymagają od wielu instytucji i podmiotów gospodarczych związanych z turystyką dostosowania się do nowych oczekiwań odbiorców. Przemianom tym podlegają także placówki muzealne i centra muzealno-edukacyjne, funkcjonujące w polskich parkach narodowych, które chcąc nadążyć za wymaganiami współczesnych turystów modernizują swoje ekspozycje, wykorzystując w tym celu narzędzia cyfrowe i innowacje technologiczne.

Celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w tworzeniu i modernizacji stałych wystaw przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych, a także zaprezentowanie wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania multimedialnych i interaktywnych ekspozycji.


Słowa kluczowe


park narodowy; muzeum przyrodnicze; muzeum interaktywne; centrum edukacyjno-muzealne; nowe technologie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., 2014, Stan i perspektywy edukacyjnej turystyki przyrodniczej na Roztoczu w kontekście strategii aktywnego uczestnictwa, „Barometr Regionalny”, nr 12 (4), s. 123-132

Dejnaka A., 2012, Rzeczywistość rozszerzona i jej zastosowanie w edukacji, „e-mentor” nr 2 (44), s. 30-36

Dzioban K., 2016, Działalność edukacyjna w Kampinoskim Parku Narodowym, „Studia i Materiały CPL w Rogowie”, nr 47(2), s. 122-128

Idziak P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [w:] A., Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 219-237

Kap M., 2016, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, „Kultura – Media – Teologia”, nr 25, s. 100-132

Kordowska M., 2015, Współczesne muzea przyrodnicze w Polsce i ich działalność, „Turystyk Kulturowa”, nr 4, s. 24-40

Kowalczyk-Anioł J., Papińska-Kacperek J., 2015, Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, s. 6-20

Maniak K., 2016, Muzeum dyscyplinujące spojrzenie – o przyglądaniu się przestrzeni muzealnej. Przypadek muzeum etnograficznego, [w:] J. Dziewit, M. Kołodziej, A. Pisarek (red.) Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych, Wydawnictwo grupakulturalna.pl, Katowice, s. 55-75

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Poznańskie muzea w kontekście standardów i potrzeb współczesnej turystyki kulturowej, [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.) OBCY W POZNANIU. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej. Wyd. Kultour.pl, Poznań / PROKSENIA, Kraków, s. 362-404

Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa a muzea: oczekiwania i szanse współpracy, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 1, s. 94-117

Nowacki M., 2007, Analiza stanu atrakcji turystycznych w Polsce: Muzea i obiekty paramuzealne. Segmentacja rynku [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 95-113

Pawłowska A., 2017, Narzędzia cyfrowe w muzeum – w siedzibie, w sieci internetowej, w opinii turystów. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” nr 1, s. 93-105

Przewoźny W., 2006, Edukacyjna rola muzeów, [w:] A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomka J. (red.), Edukacja regionalna, Warszawa s. 131-158

Reiss M.J., Tunnicliffe S.D., 2011, Dioramas as Depictions of Reality and Opportunites for Learning in Biology, „Curator: The Museum Journal”, vol. 54, no.4, s. 447-459

Stasiak A., 2000, Muzeum jako produkt turystyczny, [w:] A. Schwichtenberg, E. Dziegieć (red.), Przemysł turystyczny, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 165-182

Stasiak A., 2006, Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki, [w:] A. Toczewski (red.), Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, s. 29-44

Stasiak A., 2007, O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] A. Stasiak (red.) Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Wydawnictwo WSTH, Łódź, s. 115-134

Stefanik M., Kamel M., 2013, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, 8, s. 5-22

Wojtanowicz P., Sokołowska A., 2012, Próba oceny działalności edukacyjno- -turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego PN i Roztoczańskiego PN, „Folia Turistica”, nr 26, AWF, Kraków, s. 107-132

Źródła internetowe:

www.bgpn.pl/edukacja/wystawy/wystawa-stala [15.10.2019]

https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=106 [10.10.2019]

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=150 [08.10.2019]

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2987&Itemid=31 [08.10.2019]

https://www.biebrza.org.pl/1033,doposazenie-i-adaptacja-bazy-edukacyjnej-bbpn [03.11.2019]

https://www.pnbt.com.pl/trwa_budowa_muzeum_przyrodniczego_parku_narodowego_bory_tucholskie-56,1764,55 [12.11.2019]

http://dpn.pl/projekt-rozwoj-bazy-w-drawienskim-parku-narodowym-do-prowadzenia-edukacji-ekologicznej [22.11.2019]

https://www.gorczanskipark.pl/page,news,news,539.html [12.10.2019]

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/centrum-edukacji [13.11.2019]

https://kpnmab.pl/osrodki-edukacyjne [21.10.2019]

https://ekocentrum.pngs.com.pl/ [12.11.2019]

www.magurskipn.pl/index.php?d=artykul&kat=98&art=726 [21.11.2019]

http://npn.pl/projekt-%E2%80%9Eosrodek-edukacji-przyrodniczej-mlynarzowka%E2%80%9D [20.10.2019]

www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/muzeum.html [13.10.2019]

www.poleskipn.pl/index.php/edukacja/116-osrodek-dydaktyczno-muzealny-2 [17.10.2019]

https://www.pieninypn.pl/pl/991/0/punkty-informacji-turystycznej-wystawy.htm [18.11.2019]

http://roztoczanskipn.pl/pl/22-edukacja/osrodek-edukacyjno-muzealny/wystawy/89-w-krainie-jodly-buka-i-tarpana [21.10.2019]

https://poisslowinskipn.pl/ [18.10.2019]

https://www.swietokrzyskipn.org.pl/edukacja/muzeum/ [12.11.2019]

https://tpn.pl/poznaj/wystawy-1/poznaj/wystawy-14/edukacja-w-nowoczesnym-wydaniu [18.10/2019]

https://www.pnujsciewarty.gov.pl/251,budowa-osrodka-muzealno-edukacyjnego-wraz-z-zapleczem-administracyjnym-oraz-technicznym [20.11.2019]

www.wielkopolskipn.pl/index.php/park/kategoria/pl/wpn-MUZEUM/77 [12.11.2019]

www.wigry.org.pl/mw/wystawy.htm [21.10.2019]

http://www.wolinpn.pl/index.php?page=12 [22.11.2019]

https://gp24.pl/w-czolpinie-otwarto-muzeum-slowinskiego-parku-narodowego-zdjecia/ar/c1-14371027 [28.09.2019]

https://www.toucan-systems.pl/post/muzeum-latarnictwa-i-ochrony-wartosci-przyrodniczo-kulturowych/ [13.10.2019]

https://www.toucan-systems.pl/post/tatrzanski-park-narodowy/ [25.10.2019]

http://delta-av.com.pl/realizacja/przyrodnicze-centrum-edukacyjne-biebrzanskim-parku-narodowym/ [13.11.2019]

http://delta-av.com.pl/realizacja/tatrzanski-park-narodowy/ [13.11.2019]

http://delta-av.com.pl/realizacja/ojcowski-park-narodowy/ [13.11.2019]

http://delta-av.com.pl/realizacja/pawilon-edukacyjny-w-rezerwacie-pokazowym-zubrow-bialowieskiego-parku-narodowego/ [15.11.2019]

www.precyzja.org/historia-video-mappingu-3d/ [22.11.2019]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.1101

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Anna Maria Kolasinska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642