Postać św. Wojciecha w służbie umacniania relacji polsko-czeskich po roku 2016 i promocji wspólnej historii poprzez turystykę – Międzynarodowy Szlak Św. Wojciecha

Jan Walczak

Abstrakt


Artykuł podejmuje temat wzmożonego zainteresowania postacią św. Wojciecha na pograniczu polsko-czeskim po roku 2016. W 1050. rocznicę chrztu Polski zainicjowano w Pradze Międzynarodowy Szlak św. Wojciecha, wiodący z Pragi przez Dolny Śląsk, docelowo do Gdańska. Projektowi turystycznemu, będącemu w trakcie realizacji, towarzyszą wydarzenia edukacyjne, religijne i kulturalne w Polsce i w Czechach. Postać duchownego jest postrzegana na nowo, przez pryzmat wspólnej historii i przyszłości dwóch sąsiadujących narodów. Inicjatorem działań jest strona polska, pomysł zrodził się w środowiskach lokalnych, organizujących od ponad 30 lat Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej po stronie polskiej i czeskiej.


Słowa kluczowe


relacje polsko-czeskie; współpraca transgraniczna; św. Wojciech; Polska; Czechy; szlak turystyczny; relacje polsko-czeskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akw, Kard. Duka otworzył Szlak św. Wojciecha, „Niedziela” – wyd. ogólnopolskie, 19/2016, 31

Czapliński K., 2016, Święty Wojciech, biskup i główny patron Polski, „Ziemia Kłodzka…”, nr 258-259, styczeń-luty, s. 11-13

Czapliński K., 2019, Praga – Dolny Śląsk. Na szlaku św. Wojciecha, Wyd. OKiS, Wrocław

Fitych T., 2018, Ks. Gerhard Hirschfelder – pastoralna odwaga, mądrość i radość, „Ziemia Kłodzka…”, nr 285, czerwiec, s. 28-32

Golak J., 2016a, Polsko-czeski rok kulturalny zainaugurowany, „Ziemia Kłodzka…”, nr 262, maj, s. 4-6

Golak J., 2016b, Szlak Świętego Wojciecha, „Ziemia Kłodzka…”, nr 258-259, styczeń-luty, s. 10

Golak J., 2019a, Św. Wojciech ponownie na trasie z Pragi do Polski, „Ziemia Kłodzka…”, nr 298-299, listopad-grudzień, s. 4

Golak J., 2019b, XXX Jubileuszowe Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną”, „Ziemia Kłodzka…”, nr 296-297, wrzesień-październik, s. 8-9

Golak-Cincio J., 2019, Postać św. Wojciecha w czeskich i polskich legendach, „Ziemia Kłodzka…”, nr 298-299, listopad-grudzień, s. 29-20

Jazienicka E., 2017a, Kolejna stacja na szlaku św. Wojciecha, Ziemia Kłodzka…”, 278-279, wrzesień-październik, s. 11

Jazienicka E., 2017b, Zakończenie XXVIII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Letohradzie, „Ziemia Kłodzka…”, 278-279, wrzesień-październik, s. 4-5

Jazienicka E., 2018, Otwarcie stacji Mieroszów na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha, „Ziemia Kłodzka…”, nr 285, czerwiec, s. 49

Jazienicka E., 2019a, Inauguracja XXIX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”, „Ziemia Kłodzka…”, nr 284, maj, s. 4-5

Jazienicka E., 2019b, Konkurs „Św. Wojciech – Patron Ewangelizacji Polski i Czech”, „Ziemia Kłodzka…”, nr 298-299, listopad-grudzień, s. 49

Jazienicka E., 2019c, Oratorium o św. Wojciechu, „Ziemia Kłodzka…”, nr 296-297, wrzesień-październik, s. 12

Jazienicka E., 2019d, Uroczyste zakończenie XXX Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną”, „Ziemia Kłodzka…”, nr 298-299, listopad-grudzień, s. 18

Karwasińska J., Wojciech, 1995, Adalbert, [w:] A. Witkowska (red.), Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, s. 578-603

Kruczek Z., 2013, Znaczenie szlaków kulturowych dla rozwoju turystyki edukacyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 304/2013, s. 128-137

Machejek M., 1995, Śladami św. Wojciecha, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia Kraków

Paradowska M., Urbańska A., 1996, Kult św. Wojciecha w polskiej kulturze ludowej. Zarys problematyki, „Etnografia Polska”, t. XL, z. 1-2, s. 41-52

Puczko L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [w:] G. Richards (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, s. 131-148

Red., 2012, Szlak im. Prof. Josepha Wittiga, „Ziemia Kłodzka…”, nr 222, grudzień, s. 2

Stańczewski J. 1930, Legendy o św. Wojciechu, Nowiny, Opole

Śmigiel K. (red.), 1992, Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentium”, Gniezno

Śmigiel K., 1993, Święty Wojciech Sławnikowic, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań

Święci polscy w naszym życiu, OBOP, 2009

Golak J., 2020, Rozmowa z autorem artykułu, z dn. 19 lutego 2020

Duka D., 2019, List prymasa Czech Dominika Duki do Juliana Golaka, z dn. 21 stycznia 2019 r. Archiwum domowe J. Golaka

Encyklopedia Warmii i Mazur, Szlak Świętego Wojciecha: Elbląg – Święty Gaj, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Szlak_%C5%9Bw._Wojciecha:_Elbl%C4%85g_-_%C5%9Awi%C4%99ty_Gaj [13.02.2020]

Jakimowicz M., Polska. Najbardziej popularni polscy święci? Siostra Faustyna Kowalska i ojciec Maksymilian Kolbe. Tak wynika z najnowszych badań OBOP-u, „Gość Niedzielny”, www.gosc.pl/doc/769170.Ranking-swietych [3.02.2020]

Jarosz M., Idź za znakiem rękawicy, „Gość Niedzielny”, https://swidnica.gosc.pl/doc/2989648.Idz-za-znakiem-rekawicy [10.02.2020]

Piero, Szlak św. Wojciecha, Nasze Sudety. Turystyka, kultura, Dolny Śląsk, www.naszesudety.pl/szlak-sw-wojciecha.html [4.02.2020]

Piotrowski M., Szlak Kurierów Solidarności w Górach Złotych, Nasze Sudety, http://naszesudety.pl/szlak-kurierow-solidarnosci-w-gorach-zlotych.html [dostęp 13.02.2020]

Red., Na Dolnym Śląsku powstaje Szlak Św. Wojciecha, „Gazeta Wrocławska”, https://gazetawroclawska.pl/na-dolnym-slasku-powstaje-szlak-sw-wojciecha/ar/10156092 [13.02.2020]

Red., Wiesz, że Kłodzko jest starsze od Krakowa? Zobacz archiwalne zdjęcia miasta!, Historia Kłodzko. Naszemiasto.pl, https://klodzko.naszemiasto.pl/wiesz-ze-klodzko-jest-starsze-od-krakowa-zobacz-archiwalne/ar/c1-4880106 [22.02.2020]

Red., Wołów na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha, wolow.pl, http://wolow.pl/2322/wolow-na-miedzynarodowym-szlaku-sw-wojciecha/ [12.02.2020]

Szlak świętego Wojciecha. I etap. Droga Dolnośląska, folder, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/nowa_strona/Szlak_sw_Wojciecha_folder_wersja_pl_korekta2.pdf [13.02.2020]

Tomaszewski M., Mieczkowski K., Szlak Św. Wojciecha, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, http://pttk.elblag.com.pl/szlaki_turystyczne_swietego_wojciecha [13.02.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.1138

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Jan Walczak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642