Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Aleksandra Powierska

Abstrakt


Doświadczenie jest jedną z głównych motywacji uprawiania turystyki [Niezgoda 2013]. Samo pojęcie z jednej strony łączone może być z poznawaniem nowych miejsc i ekscytującymi przeżyciami, a z drugiej – z nauką poprzez praktykę. Coraz częściej w działaniach promujących turystykę doświadczeń wykorzystuje się media społecznościowe, gdzie istotnym elementem narracji stają się biografie znanych wynalazców, wśród których wyróżnić można już „postaci kultowe”. Stąd też celem artykułu jest analiza działań promocyjnych Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i odpowiedź na pytanie, w jaki sposób MIM wykorzystuje potencjał biografii w działaniach reklamowych? Placówka ta stosuje bowiem szereg narzędzi mających na celu przybliżenie turystom historii inżynierii poprzez ich zaangażowanie, zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i wirtualnej, czego dobrym przykładem jest nie tylko oddział Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, ale także działania takie jak cykl „SPINaj naukę” przedstawiający na Facebooku sylwetki wynalazców. Artykuł przedstawia analizę przypadku przeprowadzoną w oparciu o analizę zawartości oficjalnego profilu Muzeum na Facebooku skupiającą się na projekcie „SPINaj naukę” a dokładnie tej jego części, która dotyczy biografii wybranych wynalazców. 


Słowa kluczowe


promocja turystyki; media społecznościowe; promocja muzeum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska I., 2019, Media społecznościowe [w trzecim sektorze], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Erll A., 2018, Kultura pamięci. Wprowadzenie, A. Teperek (tłum.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Gaweł Ł., 2020, Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii, „Zarządzanie mediami”, tom 8 (4), s. 525-534

Gladwell M., 2000, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, Little, Brown, Boston

Jerslev A., Mortensen M., 2014, Paparazzi Photography, Seriality and the Digital Photo Archive, (in) J. Larsen, M. Sandbye (ed.), Digital Snaps: The New Face of Photography, I. B. Tauris, London and New York, s. 155–178

Jenkins J., Ford S., Green J., 2013, Spreadable Media. Creatin Value and Meaning in a Networked Culture, New York University Press, New York and London

Lieb R., Szymanski J., 2018, Content. Elementarna cząstka marketingu, M. Zawiślak, J. Środa (tłum.), Wyd. Znak Horyzont, Kraków

Maćkiewicz J., 2017, Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 2 (69), s. 33-42

Niezgoda A., 2013, Turystyka doświadczeń - dawna czy nowa forma turystyki?, "Warsztaty z geografii turyzmu", vol 3, s. 37-47

Rubinstein D., Cellphone photography: The death of the camera and the arrival of visible speech, https://www.academia.edu/182542/Cellphone_photography_The_death_of_th e_came ra_and_the_arrival_of_visible_speech, [dostęp: 26.04.2017]

Wimmer R.D., Dominick J.R., 2008, Mass media. Metody badań, T. Karłowicz (tłum.), Wydawnictwo Uniwersytet Jagiellońskiego, Kraków

van Dijck, 2008, Digital Photography: Communication, Identity, Memory, „Visual Communication”, nr 7, s. 57-76

Źrodła internetowe:

https://blog.hootsuite.com/ideal-social-media-post-length/ [20.07.2021]

https://www.mim.krakow.pl/spin-aj-nauke-1 [20.07.2021]

https://www.ogroddoswiadczen.pl/stanislaw-lem-patron-ogrodu [20.07.2021]

https://www.facebook.com/muzeuminzynierii [20.07.2021]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Aleksandra Powierska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642