Vol 3, No 120 (2021)

Numer Tematyczny. Turystyczny potencjał dziedzictwa nauki i techniki

Redaktorzy prowadzący numer: Michał Kępski, Bartosz Małolepszy

 

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sylwia Kaczmarek 7-46
Kulturowe dziedzictwo techniki w turystyce: od eksponatu do miejsca spotkań PDF

Irma Marzena Kozina 47-66
Czy turystyka stwarza perspektywy dla ratowania dziedzictwa postindustrialnego? Obserwacje poczynione na podstawie analizy kilku przypadków górnośląskich PDF

Andrzej J. Wójcik 67-83
Dziedzictwo górnictwa – Karta Geognostyczna Jana Hempla depozytariuszem krajobrazu PDF

Edyta Pijet-Migoń 84-105
Trudne dziedzictwo lotnicze Dolnego Śląska i jego turystyczny potencjał PDF

Justyna Chodkowska-Miszczuk, Agata Lewandowska 106-125
Dziedzictwo naukowo-techniczne w przestrzeni turystycznej miasta w perspektywie osób młodych PDF

Katarzyna Zielińska, Jadwiga Maria Marchwica 126-160
Spacery po Krakowskim Szlaku Techniki w popandemicznej muzealnej rzeczywistości PDF

Aleksandra Powierska 161-179
Dziedzictwo naukowo-techniczne – media społecznościowe i promocyjny potencjał biografii. Przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie PDF

Sylwia Irena Osojca-Kozłowska 180-210
Dziedzictwo wybitnych astronomów - potencjał czy niewykorzystana szansa dla turystyki kulturowej Polski PDF

Marcin Słomiński, Grzegorz Wanat 211-235
Wybrane praktyki pamięci o "polskich kryptoanalitykach" i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce PDF

Izabela Wyszowska, Alina Hinc 236-268
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) – dziedzictwo i pamięć w perspektywie turystyki biograficznej PDF

Marzena Joanna Makowska-Iskierka 269-312
Polski wynalazca, wizjoner i pionier kinematografii: Kazimierz Prószyński – patronem filmowej Łodzi? PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt, Paweł Plichta 313-329
Dziedzictwo w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko 330-366
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu aleksandrowskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Kępski 367-372
TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Bartosz Małolepszy, Michał Kępski, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Armin Mikos von Rohrscheidt, Agnieszka Kowalik 373-413
Pytanie 96: W jaki sposób turystyka kulturowa skupia się na podmiocie? PDF