Tropem autentyczności kulturowej Zakopanego

Joanna Ząbkowska-Para

Abstrakt


W artykule przedstawiony został problem zmieniającej się autentyczności Zakopanego i jego okolic wynikający z przeobrażeń zachodzących w turystyce. Dokonują się one między innymi pod wpływem zmian oczekiwań i wyobrażeń współczesnych odwiedzających. Zakopane od końca XIX wieku cieszyło się ogromną popularnością wśród różnego rodzaju podróżnych i ciekawskich. Przyjeżdżali tu oni z wielu powodów, które pod wpływem czasu zmieniały się. Zmieniał się także sam charakter miejscowości. Charakterystyka wybranych aspektów kultury Zakopanego na tle jego walorów turystycznych stanowi wprowadzenie do artykułu. Przedstawienie przemysłu turystycznego Zakopanego współcześnie w kontekście początków jego rozwoju oraz analiza postrzegania tego problemu przez mieszkańców, pojawiają się w rozwinięciu tematu. Poruszono także zagadnienie spektaklizacji – tworzenia specjalnych pokazów dla turystów. Fenomen ten można traktować jako wyraz zanikania autentyczności kulturowej regionu.

Słowa kluczowe


autentyczność; kultura; turystyka kulturowa; Zakopane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boorstin D., 1962, The Image: A Guide to Pseudo-events in America, Vintage

Bubak J., 1991, Nazwa Zakopane i nazwy terenowe, [w:] Zakopane czterysta lat dziejów, (red. R. Dutkowa), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A., Współczesne formy turystyki kulturowej, „Monografie” nr 391, Wydawnictwo AWF, Poznań 2009

Ciekawostki, dok. elektr., http://www.promocja.zakopane.pl/?strona,menu,pol,glowna,0,0,1499,zakopane_ciekawostki,ant.html, data dostępu: 25.01.2013

Cohen E., 1979, A phenomenology of tourist experience, “Sociology”, vol. 13/2, ss. 179-201

Dziadowiec J., 2010, Góralskie reprezentacje, czyli rzecz o Podhalach i ich kulturze, „Zeszyty Naukowe TDUJ”, 1/2010, ss. 67-91

Goffman E., 2010, Człowiek w teatrze życia codziennego, Aletheia, Warszawa

Gottlieb A., 1982, Americans’ vacations, “Annals of Tourism Research”, vol. 9, ss. 165-187

Habsbawm E., Ranger T., 2008, Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków

Jackowski A., 1991, Rozwój funkcji turystycznej Zakopanego w okresie międzywojennym (1918-1939), [w:] Zakopane czterysta lat dziejów, (red. R. Dutkowa), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Jarnecki M., 2010, W poszukiwaniu mistycznego autentyzmu czyli Birma/Myanmar jako destynacja turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, 2/2010, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_02_02.pdf, data dostępu: 25.01.2013

Kantor R., 1991, „Gdzie chleb się kończy, a niebo zaczyna”, Kultura ludowa Zakopanego i okolic [w:] Zakopane. Czterysta lat dziejów (red. R. Dutkowa), wyd. KAW Kraków

Kapuściński R., 2007, Lapidaria, wyd. Czytelnik, Warszawa

Kazimierczak M., 2009, W poszukiwaniu autentyczności turystyki kulturowej [w:] Człowiek w podróży, Almamer, Warszawa, ss. 41-59

Kazimierczak M., 2011, W poszukiwaniu praktycznej filozofii podróży, „Folia Turistica”, nr 24, ss. 11-35

Kroh A, 2000, Sklep potrzeb kulturalnych, wyd. Prószyński i S-ka SA, Warszawa

Lubaś-Harny M., 2008, Rzeczpospolita Zakopiańska - spełniona legenda o rycerzach, Polska Gazeta Krakowska, http://www.nowamalopolska.pl/newsysn/formatka.php?idwyb=2592, data dostępu: 25.01.2013

MacCannell D., 1976, The Tourist. New Theory of the Leisure Class, University of California Press

Męka K., 2011, Turysta masowy. Charakterystyka i przyczyny zachowań, [w:] Kultura fizyczna a kultura masowa, (red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz), wyd. AWF Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

Paryska-Radwańska Z. i Paryski W.H., 2004, Wielka encyklopedia tatrzańska, Wydawnictwo Górskie, Poronin Krupa M., 2005, Zakopane wczoraj i dziś, wyd. Parma Press, Marki

Paryski H. W., 1991, Powstanie zakopiańskiego ośrodka turystycznego (do 1914 r.), [w:] Zakopane czterysta lat dziejów, (red. R. Dutkowa), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Pinkwart M., 1992, Przewodnik po Zakopanem, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa

Pinkwart M., Długołęcka-Pinkwart L., 2003, Zakopane. Przewodnik historyczny, wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Piotrowski J. P., 2011, Masowość turystyki a turystyka masowa, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, TTG Polska, Magazyn branży turystycznej [w:] Kultura fizyczna a kultura masowa, (red. Z. Dziubiński, M. Lenartowicz), wyd. AWF Warszawa, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa

Podraza A., 1991, Fenomen Zakopanego [w:] Zakopane czterysta lat dziejów, (red. R. Dutkowa), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Skowrońska J., 2010, W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności marokańskiej z turystami, „Turystyka Kulturowa”, 8/2010, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_08_02.pdf, data dostępu: 25.01.2013

Strategia rozwoju miasta Zakopane na lata 2010 – 2020 (projekt)

Szromba-Rysowa Z., 2000, Pożywienie, [w:] Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi, (red. D. Tylkowa), wyd. IAE PAN, Kraków

Talewski R., 1991, Stacja klimatyczna i lecznictwo. Lecznictwo do roku 1918, [w:] Zakopane czterysta lat dziejów, (red. R. Dutkowa), Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

Ustupski J., 2010, Wybrane problemy przeobrażeń krajobrazu kulturowego Podhala [w:] Zarządzanie w kulturze, tom 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCLX, (red.Ł. Gaweł, K. Plebańczyk, E. Orzechowski), wyd. UJ, Kraków. www.ezakopane.pl/atrakcje/kasprowy_wierch, data dostępu: 25.01.2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.165

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Ząbkowska-Para

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642