Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


W ostatnich dekadach coraz większego znaczenia nabierają wyjazdy turystów związane z jedzeniem. Turystyka gastronomiczna, czy też turystyka kulinarna wynika z atrakcyjności kulinarnej danego kraju, regionu czy miasta. Turystyka kulinarna polega nie tylko na spożywaniu przez turystów potraw i napojów, ale jest związana z ich zainteresowaniem wszystkim, co dotyczy jedzenia; poczynając od używanych poduktów, przez proces przygotowywania i podawania potraw, po poznawanie związanych z jedzeniem obyczajów. Tym samym jest ona rodzajem turystyki kulturowej.
Wśród różnych miejsc odwiedzanych przez turystów interesujących się jedzeniem i przygotowywaniem potraw, są także duże miasta. Najbardziej atrakcyjne dla ludzi interesujących się jedzenim są zazwyczaj miasta o długich tradycjach kulinarnych (głównie ze względu na lokalną kuchnię), ale też nowe centra turystyki kulinarnej. Tematem artykułu jest przedstawienie procesu przekształceń przestrzeni miejskiej od najprostszej usługi gastronomicznej (oferowania jedzenia na ulicy), po najbardziej rozwiniętą formę rozwoju usług gastronomicznych w miastach – powstawania tzw. dzielnic kulinarnych.

Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; atrakcyjność gastronomiczna miast; koncepcja dzielnicy gastronomicznej

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Aqueel N., 2011, Good times: Port Grand finally makes a grand opening, „The Express Tribune”, May 29, http://tribune.com.pk/story/177989/good-times-port-grand-finally-makes-a-grand-opening (02.07.2014)

Arreola D.D., 1983, Mexican restaurants in Tucson, „Journal of Cultural Geography”, 3, 2 (Spring/Summer), s. 108-114

Au N., Law R., 2002, Caterogical classification of tourism dining, „Annals of Tourism Research”, 29, 3, s. 819-833

Bhide S., 2013, World's Best Cities for the Most Delicious Street Food, May 30, http://www.buzzle.com/articles/worlds-best-cities-for-the-most-delicious-street-food.html (02.07.2014)

Butler R.W., 1991, West Edmonton Mall as a tourist attraction, „The Canadian Geographer”, 35, 3, s. 287-295

Cox J.A., 1993, Eating the other: ethnicity and the market for authentic Mexican food in Tucson, Arizona, Committee on Comparative Cultural and Literary Studies, The University of Arizona, Phoenix, maszynopis pracy doktorskiej http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/186179/1/azu_td_9322681_sip1_m.pdf (02.07.2014)

Cury J.O., 2009, The top 10 food cities in the world (or foodie cities? Or restaurant cities?), „Epicurious”, http://www.epicurious.com/articlesguides/blogs/ editor/2009/09/the-top-10-food-cities-in-the-world-or-foodie-cities-or-restaurant-cities.html (02.07.2014)

Derek M., 2014, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] Derek M. (red.), „Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne”, 62, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 85-100

Dillon J.S., Burger P.R., Shortridge B.G., 2006, The growth of Mexican restaurants in Omaha, Nebraska, „Journal of Cultural Geography”, 24, 1 (Fall/Winter), s. 37-64

Dökmeci V., Beygo C., Cakir F., 1997, Spatial analysis of restaurants in Istanbul, European Regional Science Association Meeting, 37th European Congress, Rome, 26-29 August 1997, Rome, http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa97/sessions/paper-e/e11.htm (02.07.2014)

Ebrahim Z., 2011, Troubled Karachi finds an enclave of calm, Al. Jazeera, 17th July, 2011, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/2011717132722871313.html (02.07.2014)

Entertainment guide. Swire Island East, Swire Properties, Hong Kong, 2008

Fisher C., 2014, The World's Best Cities for Street Food, http://www.foodandwine.com/slideshows/worlds-best-cities-for-street-food (02.07.2014)

Gawalmandi Food Street reopens, May 4th, 2013, http://www.dawn.com/news/811972/gawalmandi-food-street-reopens (02.07.2014)

Gazillo S., 1981, The evolution of restaurants and bars in Vieux-Québec since 1900, „Cahiers de Géographie du Québec”, 25, 64, s. 101-118

Getz D., Frisby W., 1988, Evaluating management effectiveness in community-run festivals, „Journal of Travel Research”, 27, 1, s. 22-27

Goss J., 1999, Once-upon-a-time in the commodity world: an unofficial guide to Mall of America, „Annals of the Association of American Geographers”, 89, 1, s. 45-75

Habib Y., 2011, What is Lahore with a food street, „Pakistan Today”, November 20th, 2011, http://www.pakistantoday.com.pk/2011/11/20/city/lahore/what-is-lahore-with-a-food-street (02.07.2014)

Hall C.M., Sharples L., Smith A., 2003, The experience of consumption or the consumption of experiences? Challenges and issues in food tourism, [w:] Hall C.M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N. Cambourne B. (red.), Food tourism around the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington, s. 314-335

Heelan Ch.A., 2014, The World's Best Street Food: 12 Top Cities, http://www.frommers.com/slideshows/818551-the-world-s-best-street-food-12-top-cities#slide837005 (02.07.2014)

Ishizaki K., 1995, Spatial competition and marketing strategy of fast food chains in Tokyo, „Geographical Review of Japan”, 68 (Ser. B), 1, s. 86-93

Kosowska P., 2014, W poszukiwaniu smaków Berlina – wybrane aspekty oferty gastronomicznej w dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg, [w:] Derek M. (red.), „Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne”, 62, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 101-114

Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, 15, 1/2, s. 163-186

Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, „Turystyka i Rekreacja”, 7, s. 13-26

Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ladapha P., Chiranut S., 2013, Gastronomic tourism in Ayutthaya, Thailand, „International Journal of Business and Applied Sciences”, http://www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0043-Ladapha.pdf (02.07.2014)

New food street opens today, The News, January 21st, 2012, http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=88664&Cat=5 (02.07.2014)

Pyo S., Uysal M., McLellan R., 1991, A linear expenditure model for tourism demand, „Annals of Tourism Research”, 18, 3, s. 443-454

Ramazan offerings: low turnout of customers at Fort Road Food Street, „The Express Tribune”, July 24th, 2012, http://tribune.com.pk/story/412234/ramazan-offerings-low-turnout-of-customers-at-fort-road-food-street (02.07.2014)

Raza A., 2009, Food Street is history now?, „The International News”, July 19th, 2009, http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=187474&Cat=5&dt=7/11/2009 (02.09.2009)

Scarpato R., Daniele R., 2003, New global cuisine: tourism, authenticity and sense of place in postmodern gastronomy, [w:] Hall C.M., Sharples L., Mitchell R., Macionis N. Cambourne B. (red.), Food tourism around the world. Development, management and markets, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington, s. 296-313

Smith S.L.J., 1983, Restaurants and dining out: geography of a tourism business, „Annals of Tourism Research”, 10, 4, s. 515-549

Smith S.L.J., 1985, Location patterns of urban restaurants, „Annals of Tourism Research”, 12, 4, s. 581-602

Tahir A., 2012, Fort Road Food Street opens today, „Pakistan Today”, , January 21st, 2012, http://www.pakistantoday.com.pk/2012/01/21/city/lahore/fort-road-food-street-opens-today (02.07.2014)

Taylor D.S., Fishell V.K., Derstine J.L., Hargrove R.L., Patterson N.R., Moriarty K.W., Battista B.A., Ratcliffe H.E., Binkoski A.E., Kris-Etherton P.M., 2000, Street food in America – a true melting pot, [w:] Street foods, Simopoulos A.P., Bhat R.V. (red.), World Review of Nutrition and Dietetics, vol. 86, Karger AG, Basel, s. 25-44

The world's top 10 cities for street food, http://www.forbes.com/pictures/ehlk45fiii/the-worlds-top-10-cities-for-street-food-3 (02.07.2014)

Top 10 cities with the best street food, Friday, April 26, 2013, http://www.nydailynews.com/life-style/eats/top-10-cities-best-street-food-article-1.1328571 (02.07.2014)

Tse P., Crotts J.C., 2005, Antecedents of novelty seeking: international visitors propensity to experiment across Hong Kong’s culinary traditions, „Tourism Management”, 26, 6, s. 965-968

Weihnachtsmärkte: Köln ist Publikumsmagnet, http://www.topnews.de/weihnachtsmaerkte-koeln-ist-publikumsmagnet-325655 (20.08.2014)

Wilk W., 2003, Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, [w:] Kowalczyk A. (red.), „Geografia turyzmu, Prace i Studia Geograficzne”, 32, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, s. 205-224

Zelinsky W., 1985, The roving palate: North America’s ethnic restaurant cuisines, „Geoforum”, 16, 1, s. 51-72

http://en.wikipedia.org/wiki/M._M._Alam_Road (02.07.2014)

http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1746_2010-12-30.html (02.07.2014)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Street_food (02.07.2014)

https://www.academia.edu/1278326/The_urban_structure_of_el_centro_in_border_cities_A_case_study_of_Reynosa_Tamaulipas_Mexico (02.07.2014)

http://www.foodandwine.com/slideshows/worlds-5-best-food-cities (02.07.2014)

http://www.frommers.com/slideshows/818551-the-world-s-best-street-food-12-top-cities#slide837005 (02.07.2014)

http://www.heongkei.com/en/content/about-carnes-secas-heong-kei-iok-kon-jerky (02.07.2014)

http://www.travelandleisure.com/americas-favorite-cities/2010/category/food-drink-restaurants (07.07.2014)

http://www.travelandleisure.com/americas-favorite-cities/2012/category/food-drink-restaurants (07.07.2014)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.493

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642