Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu wołowskiego

Alan Wawrzyniak

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Harasimowicz J., 2007, Dolny Śląsk, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław

Fabiszewski J (red.), 2005, Przyroda Dolnego Śląska, Wyd. PAN, Wrocław

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. KulTour,.pl, Poznań, s. 447-472

Bakes J., 1972, Wołów i ziemia wołowska, Ossolineum, Wrocław

Kościk E. (red.), 2002, Wołów. Zarys monografii miasta, Wydawnictwo Silesia, Wrocław

Solicki S., 1981, Wołów: zarys dziejów miasta i regionu, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław

Kaszuba E., Ziątkowski L., 1998, Historia Brzegu Dolnego, Urząd Miejski w Brzegu Dolnym


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2017 Alan Wawrzyniak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642