Vol 1 (2017)

(styczeń-luty). Temat: Problemy zarządzania w turystyce kulturowej

Numer tematyczny. Redaktorzy: Armin Mikos v. Rohrscheidt i Szymon Czajkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-7
Strona tytułowa i spis treści PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt 8-55
Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej PDF

Łukasz Gaweł 56-67
Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce PDF

Teresa Skalska, Michał Koskowski 68-79
Rola organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym dla potrzeb turystyki PDF

Piotr Kociszewski 80-105
Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów) PDF

Przemysław Buryan 106-133
Funkcja turystyczna i jakość obsługi ruchu turystycznego w zarządzaniu najważniejszymi obiektami sakralnymi na obszarze Polski PDF

Szymon Czajkowski 134-144
Turystyka dziedzictwa a proces kontrolowania w zarządzaniu PDF

Janusz Hochleitner, Izabela Rekuć 145-159
Zarządzanie wydarzeniami muzealnymi na przykładzie „Oblężenia Malborka” PDF

Paweł Piotrowski, Katarzyna Czernek 160-170
Współpraca na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego z wykorzystaniem analizy sieci społecznych PDF

Aleksandra Chabiera 171-183
Na uboczu? Zarządzanie ruchem turystycznym w Radrużu - planowanie działań rozwojowych przez właściciela zabytku i gospodarzy gminy PDF

Zygmunt Kruczek, Justyna Maciąg 184-201
Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Alan Wawrzyniak 221-232
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu wołowskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Janusz Hochleitner 202-205
A. Mikos v. Rohrscheidt: Turystyka Kulturowa w płynnej rzeczywistości (recenzja) PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Zmyślony 206-220
Odrębność i specyfika zarządzania w turystyce kulturowej PDF