Waloryzacja turystyczno-kulturowa Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego

Alina Trepińska

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczak S., Firlej K., Wielkopolska na weekend. Przewodnik turystyczny. 9 tras po najpiękniejszych zakątkach Wielkopolski, Wyd. PASCAL, Bielsko-Biała, 1999

Barełkowscy R. i K.(red. Nauk.), Ekspertyza dotycząca perspektyw rozwoju mechanizmów aktywizacyjnych wraz z elementami analizy ekonomicznej, ARMAGEDDON, Biuro Projektowe 2008

Dubowski A., Jaśkowiak F., Wielkopolska – przewodnik turystyczny, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, Warszawa, 1952

Durczewski Z., Grupa dolnośląsko-małopolska kultury łużyckiej w Polsce, cz. II, Polska Akademia Umiejętności, Wyd. Śląskie, Kraków, 1948

Janas J. i in. (red.), Ostrzeszów. Historia i współczesność, Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, Ostrzeszów, 2010

Kwiatek J. Lijewski T., Leksykon miast polskich, Wyd. Sport i Turystyka MUZA S.A., Warszawa, 1998

Łęcki W., Przewodnik Wielkopolska, Wyd. Sport i Turystyka MUZA S.A., Warszawa, 1996

Łęcki W.(red.), Wielkopolska nasza kraina tom II , Rzecz o historii i pamiątkach z przeszłości Wielkopolski, Wyd. KURPISZ, Poznań, 2004

Łęcki W.(red.), Wielkopolska nasza kraina tom III, Rzecz o wybitnych ludziach, kulturze ludowej i turystyce Wielkopolski, Wyd. KURPISZ, Poznań, 2004

Łęcki W., Wielkopolska – Przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych, Wyd. KURPISZ, Poznań, 2003

Łęcki W., Jaśkowiak F., Wielkopolska, Wyd. Sport i Turystka, Warszawa, 1989

Łuczak J., Wielkopolska przewodnik turystyczny, Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2003

Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno, 2008

Nawrocki S. (red.), Dzieje Ostrzeszowa, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz, 1990

Perliński M., Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy, Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, Ostrzeszów, 2010

Przybyła W.(red.), Pomiędzy Ostrzeszowskimi Wzgórzami a Prosną, Oficyna Wydawnicza KULAWIAK, Ostrzeszów, 2008

Siuchniński M. (red. nauk.), Miasta polskie w tysiącleciu, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław -Warszawa-Kraków, 1967

Smoczyńska Ł., Kultura ceramiki wstęgowej w Wielkopolsce, Fontes Prechistorici, 1952

Wielowiejski J.(red.), Prahistoria ziem polskich, T. 5, Późny okres lateński i okres rzymski, Wyd. PAN, Instytut Historii Materialnej, Wrocław, 1981

Zielińska M.(red.), Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992

Zwoliński G. Powiat Ostrzeszowski ,wzgórza ostrzeszowskie, południowa Wielkopolska, Studio Wydawnicze PLAN, Wrocław, 2007

Czas Ostrzeszowski, nr 6/2007, 35/2004, 37/2004

www.powiatostrzeszowski.pl

www.dziejeostrzeszowa.pl

www.umww.pl

www.ostrzeszów.pl

www.mikstat.pl

www.czajkow-gmina.pl

www.doruchow.pl

www.kraszewice.pl

www.parafia-grabownadprosna.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.91

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Alina Trepińska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642