Shintō jako walor turystyczny

Małgorzata Gałązka, Monika Gałązka

Abstrakt


Walory antropogeniczne Japonii związane są przede wszystkim z niesamowitą cywilizacją, która rozwijała się w odosobnieniu przez wiele lat. Historia kraju, tradycja oraz niezwykła architektura przenikają się z nowoczesnymi budynkami, najnowszymi technologiami i miastami tętniącymi życiem, stwarzając odpowiednie warunki dla turystyki kulturowej i poznawczej. Pierwotną i tradycyjną religią japońską jest shintōizm będący zespołem określonych wierzeń religijnych. Religia ta to jednak nie tylko tradycje i bardzo interesujące wierzenia oraz obyczaje - to również charakterystyczna i tradycyjna architektura będąca niewątpliwie jedną z atrakcji przyciągających rzesze turystów zagranicznych.
Celem opracowania było dokonanie charakterystyki architektury shintōistycznej jako jednego z walorów kulturowych stymulującego przyjazdy turystów zagranicznych do Japonii, oraz określenie stopnia znajomości tej architektury wśród studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na warszawskich uczelniach.


Słowa kluczowe


shintōizm; kultura; architektura; Japonia; walory turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bornoff N., 2004, Japonia, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa

Borucki T., 1988, Architektura Japonii, Arkady, Warszawa

Derenicz. M., 1977, Japonia Nippon, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa

Giesen W., Khan K., Nahm P., Zollickhofer J., 2007, Japonia, Pascal, Bielsko-Biała

Kotański W., 1974, Sztuka Japonii, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa

Kotański W., 1995, W kręgu shintoizmu tom 1, DIALOG, Warszawa

Kotański W., 1997, W kręgu shintoizmu tom 2, DIALOG, Warszawa

Littleton C. S., 1998, Mądrość Wschodu: hinduizm, buddyzm, konfucjonizm, taoizm, shinto, Diogenes, Warszawa

Miejsca święte Kioto, Mediaprofit, Warszawa 2011

Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, Rzeczpospolita, Kraków 2007

Mrówka M., 2008, Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walk w kontekście metod zarządzania strategicznego w nowoczesnym przemyśle Japonii i Korei, "IDŌ – ruch dla Kultury", nr 8

Myga-Piątek U., 2011, Sacrum w krajobrazie Japonii, „Perigrinus Cracoviensis”, z. 22

Pawłowska K., 2013a, Sacrum w krajobrazie kulturowym Japonii widziane przez polski „filtr percepcyjny”, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 19

Pawłowska K., 2013b, Religijne źródła stosunku Japończyków do natury i obraz świąt, obchodów i rytuałów w krajobrazie japońskim, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 19

Ryńska E., 2007, Tradycyjne japońskie materiały budowlane stosowane w kształtowaniu współczesnych obszarów miejskich, „Czasopismo Techniczne”, nr 4

Sobieski M., 1971, Sztuka egzotyczna. Japonia, Arkady, Warszawa

Starożytne cywilizacje. Japonia, Polskie Media Amer, nr 53, 2002

Tourism Higlights 2016, UNWTO 2017

Tubielewicz J., 1983, Nara i Kioto, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa

www.en.wikipedia.org, 6.11.2017

www.japonia.witryna.info, 5.01.2018

www.k-amc.eos.kokugakuin.ac.jp, 18.01.2018

www.japonia.witryna.info, 5.01.2018

www.tourism.jp 18.01.2018




DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.928

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Małgorzata Gałązka, Monika Gałązka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642