Vol 2 (2018)

(marzec-kwiecień)

Redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Kowalczyk-Anioł, Ali Afshar 7-25
Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie PDF

Rafał G. Nowicki 26-39
Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych w procesie ochrony zabytków architektury PDF

Andrzej Moniak, Michał Suszczewicz 40-53
Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec PDF

Petr Bujok, Martin Klempa, Dominik Niemiec, Jakub Ryba, Michal Porzer 54-66
Dziedzictwo przemysłowe firmy „Baťa” w mieście Zlín (Republika Czeska) PDF

Małgorzata Gałązka, Monika Gałązka 67-84
Shintō jako walor turystyczny PDF

Joanna Roszak, Grzegorz Godlewski 85-96
Chronotop Lubelszczyzny. Ocena atrakcyjności regionu dla turystyki literackiej z wykorzystaniem bonitacji punktowej PDF

Nikoloz Kavelashvili 97-109
Ochrona przeszłości dla teraźniejszości: rozwój dziedzictwa turystycznego Gruzji PDF (English)

Recenzje książek naukowych


Szymon Czajkowski 110-112
Etyka w turystyce PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska, Arkadiusz Ochmański 113-133
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu zgorzeleckiego PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 134-150
Overoturism w turystyce kulturowej PDF