Vol 1 (2014)

Styczeń

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Dagmara Chylińska 6-29
Pola bitewne dzisiejszego polsko-czeskiego pogranicza Dolnego Śląska w aspekcie turystycznym - wspólny produkt turystyczny? PDF

Aneta Pawłowska 30-46
Questing jako innowacja w turystyce kulturowej PDF

Karolina Buczkowska 47-58
Lokalne produkty spożywcze i napoje jako ważne pamiątki turystyczne PDF (English) PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 59-70
Nowoczesne metody oprowadzania w pracy przewodnika miejskiego. Analiza typów usług i kompetencji przewodnika PDF (English)

Recenzje książek naukowych


Armin Mikos von Rohrscheidt 71-77
Kultura i turystyka. Miejsca spotkań PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Szymon Czajkowski 78-100
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd PDF

Dyskusja naukowa


Ewa Malchrowicz-Mosko 101-114
Turysta kulturowy – wpływ na otoczenie PDF