Vol 1 (2012)

Styczeń

Redaktor prowadzący: Łukasz Gaweł

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Adam Pawlicz 5-18
Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej PDF

Anna Góral 19-34
Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej PDF

Armin Mikos von Rohrscheidt 35-61
Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich PDF PDF (English)

Recenzje książek naukowych


Łukasz Gaweł 61-65
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Szymon Czajkowski, Armin Mikos v. Rohrscheidt 66-87
Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Pętli wielkopolsko-lubuskiej Szlaku Cysterskiego PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 88-95
Problem „skansenizacji” dziedzictwa kulturowego w turystyce PDF