Vol 7 (2011)

Lipiec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Justyna Zakrzewska 4-19
Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach PDF

Ewa Malchrowicz 20-38
Współczesne znaczenie turystyki eventowej w opinii studentów programu LLP/Erasmus na przykładzie Portugalii PDF

Recenzje książek naukowych


Piotr Geise 39-42
Socjologia mobilności PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Jakub Walczak 43-53
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Śremu i powiatu śremskiego PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 54-62
Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw. Czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? PDF