Vol 10 (2011)

Październik

Redaktorzy prowadzący: Jacek Borzyszkowski, Paulina Ratkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Michał Jarnecki 4-24
Wielokulturowość jako atut i atrakcja turystyczna PDF

Wojciech Cynarski, Jan Słopecki 25-34
Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury przedmiotu PDF

Recenzje książek naukowych


Ewa Malchrowicz 35-40
Militarna turystyka kulturowa PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Anna Jakubowska 41-50
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Oleśnicy i powiatu oleśnickiego PDF

Dyskusja naukowa


Łukasz Gaweł 51-57
Jak powinna być rozwijana w Polsce struktura szlaków dziedzictwa kulturowego? PDF