Vol 5 (2013)

maj

Redaktor prowadzący: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Armin Mikos von Rohrscheidt 5-19
Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej PDF PDF (English)

Sylwia Kulczyk 20-34
Kulturowe zjawiska efemeryczne jako walor dla turystyki. Przykłady z krajów Sahelu PDF

Andrzej Kowalczyk 35-57
Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania) PDF

Recenzje książek naukowych


Adam Pisarek 58-63
Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Bajda 64-77
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Sanoka i powatu sanockiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski 78-85
Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej PDF