Vol 11 (2013)

listopad

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Dagmara Chylińska 6-16
Pole bitwy jako przedmiot zainteresowania i przystosowania turystycznego - zarys problematyki PDF

Mariusz Samołyk 17-31
Geocaching - nowa forma turystyki kulturowej PDF

Joanna Poczta, Maksym Mariianchuk 32-47
Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania PDF

Barbara Głyda 48-60
Miejski turysta – przyglądając się pustce PDF

Recenzje książek naukowych


Karolina Buczkowska, Ewa Malchrowicz-Mośko 61-63
Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Arkadiusz Ochmański 64-79
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Zabrze PDF

Dyskusja naukowa


Agnieszka Matusiak 80-85
Oferty turystyki kulturowej dla dzieci i młodzieży PDF