Vol 3 (2010)

Marzec

Redaktor prowadzący: Izabela Wyszowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Andrzej Wartecki 4-15
Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej PDF

Marta Wawrzyniak 16-29
Czytanie miasta - idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. PDF

Recenzje książek naukowych


Marek Kazimierczak 30-35
Filozofia podróży. Nowy cel dla turystów albo o zmianie samego siebie w alternatywnych światach PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Łukasz Kędziora 36-47
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Konińskiego PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt 48-55
Strategia i działania niezbędne dla popularyzacji polskich szlaków tematycznych PDF