Vol 8 (2010)

Sierpień

Redaktor prowadzący: Karolina Buczkowska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Paweł Różycki, Aneta Sowa 4-22
Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego i pielgrzymkowego na przykładzie Taizé PDF

Joanna Skowrońska 23-41
W poszukiwaniu autentyczności kulturowej w relacjach ludności marokańskiej z turystami PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 42-43
Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Red. Zygmunt Kruczek PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Monika Twardowska 44-50
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Szamotulskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Magdalena Dudzińska 51-57
Europeizacja turystyki kulturowej na przykładzie Gdańska PDF