Kurator kolekcji: Karolina Buczkowska-Gołąbek

Doktor nauk o kulturze fizycznej ((2006 - zakres: historia turystyki), doktor habilitowana (obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / dyscyplina etnologia - 2014). Absolwentka studiów podyplomowych wiedzy o kulturze (UAM 2007) i  Europejsko-Azjatyckiej Letniej Akademii Edukacji Międzykulturowej w Kuala Lumpur (2012).

Od 2006 roku specjalizuje się w problematyce turystyki kulturowej, należy do prekursorów jej badań w Polsce. W 2008 r. opublikowała przewodnik metodyczny pt. Turystyka Kulturowa (Wyd. AWF w Poznaniu) – jedną z pierwszych książek z tej tematyki w języku polskim. W latach 2010-2014 skoncentrowała swoje badania na  potrzebach, motywacjach, zachowaniach i wzorcu kulturowym uczestników turystyki kulturowej. Od 2008 roku jest zastępcą redaktora naczelnego naukowego czasopisma „Turystyka Kulturowa”.

Pracuje w Zakładzie Przyrodniczych i Kulturowych Podstaw Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, jest kierownikiem specjalności Turystyka kulturowa z dziennikarstwem i specjalności: Turystyka kulturowa i kulinarna na kierunku turystyka i rekreacja.

Od 2009 r. współpracuje z międzynarodową grupą badaczy turystyki kulturowej Stowarzyszenia ATLAS w Brukseli (ATLAS Cultural Tourism Special Interest Group) i z grupą badaczy turystyki kulinarnej: ATLAS Gastronomy and Tourism Special Interest Group. Od kilkunastu lat uczestniczy w wymianie wykładowców w ramach programu Erasmus (zagadnienia swoich badań prezentowała na 12 uczelniach europejskich), ponadto wystąpiła na ponad 50 naukowych i branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych

Należy do International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Aktualne zainteresowania badawcze koncentruje wokół istotnego elementu turystyki kulturowej, jakim są kulinaria, dotąd badane w Polsce na niewielką skalę. Od 2015 r. jej publikacje koncentrują się na antropologii jedzenia w podróży, tematyki foodies i turystyki kulinarnej. Ostatnie wystąpienia konferencyjne (m.in. w Nepalu, Włoszech, Portugalii, Francji, Polsce) poświęca dzieciom w kontekście podróży i jedzeniu w podróży. Od listopada 2019 r. realizuje projekt Narodowego Centrum Nauki na temat roli turystyki w procesie budowania tożsamości i świadomości kulinarnej dzieci. Od 2018r. jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK).

Do chwili obecnej opublikowała 5 książek, w tym trzy autorskie: Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, 2008; Cultural Tourism: Heritage, Arts and Creativity, 2011 i Portret współczesnego turysty kulturowego, 2014, jedną współautorską: Kulinaria wizytówką regionów turystycznych, 2018 (z Piotrem Dominikiem i Piotrem Kociszewskim) oraz jedną współredagowaną: Współczesne formy turystyki kulturowej, 2009 (z Arminem Mikos v. Rohrscheidt), a także blisko 90 artykułów i innych tekstów w czasopismach i monografiach. Wśród jej publikacji przeważają teksty po polsku, ponieważ zarówno tematyka turystyki kulturowej, jak i kulinarnej to zagadnienia badawcze do niedawna niszowe w naszym kraju, na teksty o których było duże zapotrzebowanie właśnie w rodzimym języku.