Autor - szczegóły

Dłużewska, Anna, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Polska