Autor - szczegóły

Mariianchuk, Maksym, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska

  • Vol 11 (2013): listopad - Artykuły
    Samoświadomość turysty kulturowego a wizualność turystycznego świata, powszechność fotografii i ich wpływ na jakość turystycznego przeżywania
    Abstrakt  PDF