Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików

Martyna Elżbieta Pilarska

Abstrakt


Turystyka kulturowa jest dziś dziedziną rozkwitającą. Poprzez szereg rozmaitych form podejmuje działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego, przybliżając to co było niegdyś domeną specjalistów – historyków sztuki, muzealników, artystów i pasjonatów – odbiorcy należącemu do społeczności lokalnej, narodowej a nawet odbiorcy międzynarodowemu. Niewątpliwie Śląsk jest miejscem, które odkrywa przed miłośnikami kulturowych szlaków możliwość spotkania z historyczną opowieścią, której echa rozbrzmiewają w bryłach architektury sakralnej, poprzemysłowej czy zrewitalizowanych obiektach, które odsłaniają świetność minionych stuleci. Jednym z takich szlaków, które pozostawiają miejsce refleksji i dookreślenia w dziedzinie namysłu nad turystyką kulturową i promocją dziedzictwa może być nieformalny szlak dziedzictwa ewangelików z Siemianowic Śląskich, który doczekał się tylko nieznacznych i punktowych odniesień w szerszych opracowaniach. Zapomniane dziedzictwo stawia autorkę w pozycji odpowiedzialności opowiedzenia historii ludzi, którzy dziś należą do ewangelickiej mniejszości wyznaniowej, jednak ich dziedzictwo na stałe stworzyło malowniczy pejzaż jednego ze śląskich miast. Na opisywany szlak dziedzictwa ewangelickiego Siemianowic Śląskich składają się między innymi neogotycki kościół, budynek domu parafialnego, cmentarz, willa Fitznera, budynki przemysłowych obiektów i historie ludzi, których pamięć jest zapisem dziedzictwa niematerialnego tej mniejszości w środowisku lokalnym miasta. Artykuł jest próbą podjęcia szerszego zagadnienia dotyczącego realnej możliwości stworzenia szlaku turystyki kulturowej związanego z opisywanym studium przypadku.


Słowa kluczowe


Dziedzictwo kultury; ewangelicy w Siemianowicach Śląskich; protestantyzm w Polsce; szlak kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chojecka Ewa, Harasimowicz Jan, Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku, oprac. red. katalogu W. Nagengast, Muzeum Śląskie, Katowice 1993

Derus Małgorzata, Cmentarze Siemianowic Śląskich, Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich, Siemianowice Śląskie, 2000

Derus Małgorzata, Kapliczki i krzyże przydrożne Siemianowic Śląskich, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie, 1999

Derus Małgorzata, Kościoły Siemianowic Śląskich, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie, 1998

Halor, Antoni, Przewodnik siemianowicki. Wędrówki po mieście o okolicy, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie, 2000

Janeczek Zdzisław, Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów miasta i okolic, Tompol, Katowice, 1993

Janeczek Zdzisław, Od Sancovic do Siemianowic. Suplement do monografii, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie, 1996

Urbańczyk Marek, Architektoniczne i organmistrzowskie aspekty w konserwacji i restauracji zabytkowych organów na Górnym Śląsku: na przykładzie własnych doświadczeń realizacyjnych, maszynopis pracy doktorskiej, niepublikowany, Politechnika Śląska, Gliwice, 1999

Rechowicz Henryk, Siemianowice: zarys rozwoju miasta, Śląsk, Katowice, 1969

Stasiak Andrzej, Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo nr 10, WSTiH, Łódź, 2006

Szewczyk Grażyna, Szturc Jan, Luteranie w górnośląskim okręgu przemysłowym, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Katowicach, Katowice, 1995

Zeler Bogdan, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Siemianowicach Śląskich, Augustana, Bielsko Biała, 1995

Decyzja w sprawie wpisania obiektu do rejestru zabytków „A”, sygnowana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbarę Klajmon, Katowice, dn. 10 listopada 2010

Karta Ewidencyjna Zabytku Nieruchomego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Siemianowicach Śląskich, sygnowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Małgorzatę Derus, Siemianowice Śląskie, 2010

https://nck.pl/badania/raporty/raport-praktyki-i-strategie-udostepniania-i-odbioru-dziedzictwa-kulturowego-w-formie-#, [24.04.2019]

https://nck.pl/badania/raporty/raport-szlaki-kulturowe-jako-medium-zmian-w-kulturze#, [25.04.2019]

http://bc.pollub.pl/Content/12727, [24.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/miasto/katalog/zabytki/koscioly.108/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/kalendarium/koncert-z-okazji-500-lecia-reformacji.4187/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/kalendarium/koncert-z-okazji-500-lecia-reformacji.4187/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/och-orkiestra-historyczna-na-500-lecie-reformacji.10250/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/w-niedziele-koncert-z-okazji-500-lecia-reformacji.9260/[29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/inauguracja-obchodow-500-lecia-reformacji.9320/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/koncert-muzyki-pasyjnej-na-500-lecie-reformacji.9304/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/500-lecie-reformacji-kolejny-akord-obchodow.9347/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/kultura/zajecia-akademii-muzealnej-na-temat-500-lecia-reformacji.9672/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/120-rocznica-poswiecenia-kosciola.3972/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/kultura/matka-ewa-w-bibliotece.10869/, [29.04.2019]

http://www.siemianowice.pl/kultura/aktualnosci/wieczor-wspomnien-poswiecony-krystynie-paciej.13918/, [29.04.2019]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.1069

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Martyna Elżbieta Pilarska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642