Turystyka kulinarna – fenomen naszych czasów

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Spożywanie różnorodnych potraw i napojów może być czymś więcej niż tylko zwykłym zaspokojeniem głodu i pragnienia. Kulinaria mogą być wyrafinowanym sposobem poznawania danego kontynentu, kraju, regionu lub konkretnej miejscowości za pomocą doświadczania odmiennych smaków, kultur, obyczajów i tradycji. Mogą być także zaproszeniem do dialogu, czyli pretekstem do poznania innego człowieka w przestrzeni turystycznej (Stasiak 2013).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Stasiak A., 2013, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, nr 23/2, ss. 65-74

Tomczyk-Miczka E., 2011, Dziedzictwo kulinarne elementem tworzenia marki regionu, [w:] Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, red. D. Orłowski, J. Wyleżałek, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, ss. 255-275

Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w:] Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 55-63

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.793

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2016 Zygmunt Kruczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642