Vol 3 (2015)

Marzec

Redaktor prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Anna Duda 6-18
Hiperrzeczywiste enklawy kulturowe Nowego Jorku a autentyczność turystycznych doświadczeń PDF

Marta Barbara Sukiennik 19-43
Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej - szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Przykład Hiszpanii PDF

Daria Wawrzyniak, Paweł Matulewski, Mirosław Makohonienko 44-67
Turystyka literacka oparta na fabule książek. Projekt trasy po Poznaniu śladami bohaterów powieści kryminalnych Ryszarda Ćwirleja PDF

Artykuły przeglądowe


Halina Rarot 68-78
Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 79-81
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki PDF

Szymon Czajkowski 82-85
Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Paweł Franczak, Karolina Listwan, Armin Mikos von Rohrscheidt 86-104
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu nowotarskiego PDF

Dyskusja naukowa


Szymon Czajkowski 105-112
Czy obiekty usługowe i punkty obsługi turystów powinny wchodzić w skład szlaków turystyczno-kulturowych? PDF