Vol 3 (2009)

Marzec

Redaktor prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-3
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Karolina Buczkowska, Ewa Pajsert 4-18
Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych. PDF

Andrzej Bełkot 19-26
Karnawał i „karnawał” w turystyce PDF

Recenzje książek naukowych


Oleksiy Artyshuk 27-29
W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marek Janas 30-38
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocina i powiatu jarocińskiego PDF