Vol 6 (2013)

czerwiec

Redaktor prowadzący: Przemysław Buryan

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-4
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski 5-29, 90-113
Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce PDF PDF (English)

Anna Maria Urbaniak 30-45
Natura, Święty Mikołaj czy tajemniczy lud Saami. Trendy i kierunki rozwoju turystyki w Finlandii PDF

Marek Piasta, Marta Kamel 46-64
Polskie dziedzictwo kulturowe w Estonii – potencjał turystyczny PDF

Recenzje książek naukowych


Joanna Chała 65-67
Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Tomasz Jankowski 68-80
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu chojnickiego PDF

Dyskusja naukowa


Magdalena Banaszkiewicz 81-89
Turystyka kulturowa a globalizacja PDF