Autor - szczegóły

Lenart, Joanna, brak, Polska

  • Vol 2 (2017): (marzec-kwiecień) - Artykuły
    Turystyka industrialna w Nowej Słupi – stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego
    Abstrakt  PDF