Vol 2 (2017)

(marzec-kwiecień)

Redaktor: Piotr Kociszewski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Kowalczyk-Anioł, Piotr Zmyślony 7-36
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony PDF

Agnieszka Pudełko 37-52
Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich PDF

Aleksandra Korpysz, Andrzej Kowalczyk 53-82
Franz Kafka w praskiej przestrzeni miejskiej: rozwój produktu turystyki literackiej w oparciu o życie i twórczość pisarza PDF

Marek Nowacki 83-101
Jakość i autentyczność w percepcji osób zwiedzających festyn archeologiczny w Biskupinie PDF

Małgorzata Durydiwka 102-122
Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach) PDF

Grzegorz Godlewski, Joanna Lenart 123-140
Turystyka industrialna w Nowej Słupi – stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego PDF

Natalia Tomczewska-Popowycz 141-160
Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego PDF

Marek Wojciech Jaskólski, Łukasz Pawłowski 161-177
Turystyka kulturowa na Spitsbergenie – stan obecny i możliwości rozwoju PDF

Ewa Ciszewska 178-194
Turystyka i film w PRL w latach 1950-ch PDF (English)

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 195-197
Turystyka a pielgrzymowanie - recenzja PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko, Michał Targowski 198-225
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski 226-235
Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej PDF