Vol 1 (2020)

Ekonomia turystyki kulturowej

redaktorzy: Paweł Plichta, Michał Koskowski

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Jorge Marques 7-16
Relevance of Leisure for Business Tourism: A Portuguese Case Study PDF (English)

Michał Ryszard Koskowski 17-27
Key Challenges for Administrators of Built Heritage Tourism Destinations in Poland at the Beginning of the 21st Century PDF (English)

Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner 28-43
Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego PDF

Patrycjusz Mikołaj Zarębski, Agnieszka Kurdyś-Kujawska 44-57
W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne PDF

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka 58-71
Zrównoważona turystyka kulturowa – turystyczna trasa muzyczna w Warszawie PDF

Sławomir Dorocki 72-84
Lokalne dziedzictwo kulturowe, jako element rozwoju usług agroturystycznych w Polsce PDF

Anna Maria Reglińska-Jemioł 85-98
Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Marcin Gorączko 99-125
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Grudziądza i powiatu grudziądzkiego PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Konior 126-129
Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym Model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego PDF

Bartosz Szczechowicz 130-138
Ekonomika turystyki kulturowej PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta 139-169
Niełatwa ekonomika turystyki kulturowej – jak w praktyce rozwiązywane są/mogą być napięcia między opłacalnością a dziedzictwem kulturowym? PDF