Vol 4, No 125 (2022)

Numer zbiorczy grudzień 2022

Redaktorzy prowadzący: Agnieszka Matusiak, Paweł Plichta

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum

Artykuły


Maria Zowisło 7-28
Turyści we własnym mieście: flânerie czasów pandemii COVID-19 (na przykładzie Krakowa) PDF

Małgorzata Pstrocka-Rak, Sylwia Dołzbłasz, Anna Grochowska, Krzysztof Janc, Andrzej Raczyk 29-59
Dziedzictwo kulturowe Doliny Pałaców i Ogrodów oraz możliwości jego wykorzystania dla turystyki kulturowej w ocenie turystów, mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych PDF

Jan Jakub Szczepański, Marta Szczepańska, Karol Truszkowski 60-85
Animowane odzwierciedlenie przestrzeni jako element (roz)budowy lokalnych tożsamości w kontekście turystyki kulturowej PDF

Robert Kulmiński 86-102
Kto odwiedza uzdrowiska? PDF

Karolina Zuzanna Płonka 103-127
Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne PDF

Katarzyna Michnicka, Krzysztof Piotr Kołodziejczyk 128-159
Evaluation of automobile museums in Poland and Czechia PDF (English)

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agata Michalak, Przemysław Charzyński 160-221
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu ostródzkiego PDF

Recenzje książek naukowych


Anna Duda 222-226
Armenia. Obieg zamknięty PDF

Dyskusja naukowa


Paweł Plichta, Zofia Riabczuk, Armin Mikos von Rohrscheidt 227-249
Pytanie 101: Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? PDF