Vol 3 (2014)

Marzec

Redaktor prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sabina Owsianowska 6-20, 103-116
Stereotypy w narracji turystycznej PDF PDF (English)

Marta Sukiennik 21-38
Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa PDF

Elżbieta Wiącek, Tomasz Wrona 39-70
Małopolska - produkt zakodowany PDF

Jadwiga Romanowska 71-81
Oblicza turystyki flamenco w Sewilli PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 82-83
Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Lisowska 84-95
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Kamienna Góra i powiatu kamiennogórskiego PDF

Dyskusja naukowa


Szymon Czajkowski 96-102
Czy możliwa jest turystyka kulturowa w krajach dyktatorskich? PDF