Autor - szczegóły

Gorączko, Marcin, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy, Polska