Vol 3, No 124 (2022)

Numer tematyczny: Dziedzictwo niematerialne a turystyka

Redaktorzy prowadzący: dr Monika Herkt (PCD), Michał Kępski (PCD, UAM)

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum

Artykuły


Sylwia Kaczmarek, Armina Kapusta 7-48
Od dziedzictwa niematerialnego do produktu turystycznego – o autentyczności w turystyce kulturowej PDF

Maria Zuzanna Małanicz-Przybylska 49-71
Góralszczyzna na sprzedaż – o autentyfikacji przestrzeni turystycznych na Podhalu PDF

Kinga Maria Czerwińska 72-95
Niematerialne dziedzictwo kulturowe Beskidu Śląskiego jako potencjał turystyczny. Między ochroną a komercjalizacją PDF

Izabela Wyszowska, Witold Przewoźny 96-124
Dziedzictwo kulturowe Bambrów poznańskich jako fenomen miejski i istotny element promocji turystycznej PDF

Kinga Lisowska, Majka Łojko 125-144
Promocyjne działania wiosek tematycznych na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur PDF

Dominik Orłowski 145-181
Praktyki kulinarne związane z wyrobem tradycyjnych produktów żywnościowych jako element rozwoju turystyki kulinarnej PDF

Marzanna Popławska 182-201
Muzyka, turystyka i niematerialne dziedzictwo kulturowe w Indonezji PDF

Jakub Szymański 202-233
Baskijskie sporty ludowe – herri kirolak – i ich rola w turystyce Kraju Basków PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Aleksandra Stępniewska, Przemysław Charzyński 234-263
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu rypińskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Izabela Wyszowska 264-270
Przewodniki turystyczne i ich znaczenie dla popularyzacji ustaleń polskiej historiografii artystycznej do końca XIX wieku PDF

Dyskusja naukowa


Armin Mikos von Rohrscheidt, Michał Kępski, Monika Herkt, Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka, Kamila Baraniecka-Olszewska, Joanna Dziadowiec-Greganić, Andrzej Iwo Szoka, Andrzej Szoszkiewicz, Arkadiusz Jełowicki, Paweł Plichta 271-338
Jak turystyka kulturowa wpływa na dziedzictwo niematerialne? PDF