Dziedzictwo w turystyce kulturowej

Lp. Imię  Nazwisko Imię 2 Nazwisko 2 Tytuł Rok Numer
1 Aleksandra Kallas     Slavery Heritage in Online Promotion of Tourist Plantations and TripAdvisor Reviews: An Analysis 2020 4
2 Armin Mikos von Rohrscheidt     Konteksty i uwarunkowania zarządzania interpretacją dziedzictwa w turystyce kulturowej 2020 3
3 Magdalena Banaszkiewicz     Kłopotliwe dziedzictwo Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia w interpretacji przewodników 2020 3
4 Bartosz Małolepszy Michał Kępski Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji 2020 3
5 Andrzej Trojanowski     Możliwości turystycznego wykorzystania nekropolii wojennych w Polsce – uwagi w świetle zasad interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena 2020 3
6 Ewa Poloczek Patrycja Tomiczek „Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku 2020 3
7 Dawid Barbarzak     Zupełnie nowa – ta sama opowieść. Oprowadzania tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania ICHOT jako przykład zastosowania zasad interpretacji dziedzictwa 2020 3
8 Marek Nawrocki     Interpretacja dziedzictwa w XXI wieku: kreatywność, ko-kreacja i publiczny dyskurs w ekonomii doświadczeń 2020 3
9 Bartosz Małolepszy Michał Kępski Dyskusja: Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej? 2020 3
10 Wiesław Skrobot     Zintegrowane wartości przyrodniczo-kulturowe Wzgórz Dylewskich. W stronę Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach 2020 3
11 Małgorzata Aranka Wyrzykowska     Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena 2020 3
12 Armin Mikos von Rohrscheidt     Organizacje zarządzające turystyczną interpretacją dziedzictwa i jej wykonawcy – typologia podmiotów i analiza podejmowanych działań 2020 2
13 Armin Mikos von Rohrscheidt     Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań 2019 6
14 Armin Mikos von Rohrscheidt     Rec. Freeman Tilden: „Interpretacja dziedzictwa” 2019 6
15 Armin Mikos von Rohrscheidt     Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści 2019 4
16 Armin Mikos von Rohrscheidt     Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki 2019 3
17 Joanna Wałkowska     Nieczynne cmentarze protestanckie: kłopotliwe dziedzictwo czy niewykorzystany potencjał turystyczny? 2019 3
18 Zygmunt Kruczek     Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa przemysłu naftowego w Polskich Karpatach 2019 3
19 Joanna Ziarkowska     Dziedzictwo uznane – wpis na Listę UNESCO a atrakcyjność turystyczna (na przykładzie Tarnowskich Gór) 2019 3
20 Ada Górna Krzysztof Górny Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny 2019 3
21 Jarosław Klaś     Nowa Huta na szlakach kulturowych 2019 3
22 Martyna Elżbieta Pilarska     Zapomniane dziedzictwo – szlakiem siemianowickich ewangelików 2019 3
23 Tomasz Grzyb     Zapomniane dziedzictwo? Ślady protestantyzmu w wielokulturowej przestrzeni Podlasia i ich wykorzystanie w internetowej promocji turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym 2019 3
24 Bartosz Małolepszy Lucyna Kaczmarkiewicz Turystyka na obszarze sacrum. Przykłady działań turystycznych i edukacyjnych zrealizowanych w katedrze poznańskiej 2017 4
25 Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Szczepankiewicz-Battek Dzieje i dziedzictwo reformacji luterańskiej w Polsce jako potencjał i przedmiot turystyki religijnej 2017 3
26 Zygmunt Kruczek Justyna Maciąg Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych 2017 1
27 Magdalena Banaszkiewicz Sabina Owsianowska Dyskusja: Wpływ 'polityki historycznej' na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce 2016 3
28 Armin Mikos von Rohrscheidt     W stronę przewodnictwa interpretatywnego. Nowe podejścia i nowe usługi na przykładzie wybranych miast europejskich 2016 3
29 Krzysztof Herman     Identyfikacja i hierarchizacja cech oraz umiejętności przewodników świadczących usługi w zabytkowych obiektach przemysłowych 2015 11
30 Katarzyna Pulkowiec Wojciech Kurda Potencjał turystyczny wybranych dworców kolejowych w Polsce 2015 10
31 Jerzy Oleszek     Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej 2015 7
32 Bartosz Małolepszy     Produkty turystyczne Bramy Poznania. Teoria interpretacji dziedzictwa w praktyce 2015 2
33 Witold Warcholik     Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej 2014 7
34 Sylwia Kulczyk     Atrakcyjność turystyczna krajobrazu – przykłady podejścia systemowego 2014 4
35 Szymon Czajkowski     Dyskusja: Czy możliwa jest turystyka kulturowa w krajach dyktatorskich? 2014 3
36 Barbara Głyga     Miejski turysta – przyglądając się pustce 2013 11