Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2015): Styczeń Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce Abstrakt   PDF
Patrycjusz Mikołaj Zarębski
 
Vol 3, No 120 (2021): Numer Tematyczny. Turystyczny potencjał dziedzictwa nauki i techniki Wybrane praktyki pamięci o "polskich kryptoanalitykach" i ich znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce Abstrakt   PDF
Marcin Słomiński, Grzegorz Wanat
 
Vol 7 (2014): Lipiec Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej Szczegóły   PDF
Izabela Wyszowska
 
Vol 3 (2013): marzec Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu Abstrakt   PDF
Adam Pisarek
 
Vol 4 (2018): (lipiec-sierpień) Wycieczki po współczesnych osiedlach mieszkaniowych a turystyka kulturowa Abstrakt   PDF
Szymon Czajkowski
 
Vol 9 (2012): Wrzesień Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi Abstrakt   PDF
Jagoda Adamus, Monika Paluch
 
Vol 5 (2009): Maj Wyjazdy na imprezy elektronicznej muzyki tanecznej formą kulturowej turystyki eventowej Abstrakt   PDF
Sebastian Świergiel, Karolina Buczkowska
 
Vol 12 (2014): Grudzień Wykorzystanie dań regionalnych oraz lokalnych obiektów gastronomicznych w rozwoju turystyki kulinarnej na terenie miasta Zamość Abstrakt   PDF
Ewa Bekier-Jaworska, Klaudia Koprucha, Marta Lubaś
 
Vol 5 (2015): Maj Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych Abstrakt   PDF
Joanna Papińska-Kacperek, Joanna Kowalczyk-Anioł
 
Vol 5 (2018): (wrzesień-październik) Temat: 10 lat badań nad Turystyką Kulturową w Polsce. Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej Abstrakt   PDF
Andrzej Kowalczyk
 
Vol 1 (2015): Styczeń Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” Abstrakt
Marek Nowacki
 
Vol 1 (2015): Styczeń Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum „Wrzosowa Kraina” Abstrakt   PDF
Marek Nowacki, Marzena Kruszewska
 
Vol 6 (2019): Numer 6 / 2019 Wykorzystanie nowych technologii cyfrowych w ramach ekspozycji przyrodniczych funkcjonujących w polskich parkach narodowych Abstrakt   PDF
Anna Maria Kolasińska
 
Vol 5 (2015): Maj Wykorzystanie potencjału militarno-historycznego dla potrzeb turystyki na przykładzie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim Abstrakt   PDF   PDF (English)
Elżbieta Stach
 
Vol 6 (2010): Czerwiec Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce w ramach różnych form turystyki kulturowej Abstrakt   PDF
Armin Mikos v. Rohrscheidt
 
Vol 1 (2020): Ekonomia turystyki kulturowej Wykorzystanie trendów w projektowaniu produktów i usług turystycznych na przykładzie Szlaku Kopernikowskiego Abstrakt   PDF
Piotr Wasyluk, Andrzej Kucner
 
Vol 3 (2015): Marzec Wykorzystanie zabytków na potrzeby infrastruktury turystycznej - szansa czy zagrożenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego? Przykład Hiszpanii Abstrakt   PDF
Marta Barbara Sukiennik
 
Vol 4 (2016): (lipiec-sierpien) Wymiana na rynku turystycznym jako narzędzie komercjalizacji i wyceny dóbr kulturowych Abstrakt   PDF
Magdalena Kachniewska, Anna Para
 
Vol 4 (2012): Kwiecień Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego andaluzyjskiego Szlaku Kalifatu Kordoby Abstrakt   PDF
Przemysław Buryan
 
Vol 1 (2012): Styczeń Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Pętli wielkopolsko-lubuskiej Szlaku Cysterskiego Abstrakt   PDF
Szymon Czajkowski, Armin Mikos v. Rohrscheidt
 
Vol 6 (2012): Czerwiec Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego Jakuba Abstrakt   PDF
Tomasz Cerkaski
 
Vol 7 (2009): Lipiec Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno – kulturowego powiatu średzkiego Abstrakt   PDF
Agnieszka Bartczak
 
Vol 7 (2012): Lipiec Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu Abstrakt   PDF
Marika Graczyk, Marika Kabacińska, Armin Mikos v. Rohrscheidt
 
Vol 5 (2012): Maj Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki Abstrakt   PDF
Michał Jarnecki
 
Vol 4 (2016): (lipiec-sierpien) Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku Abstrakt   PDF
Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik
 
1026 - 1050 z 1108 elementów << < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>